Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia

Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Oddziały

 Firma

Informacje o firmie
UNIA Spółka z o.o. w Koszalinie

Firma UNIA została założona w Koszalinie w maju 1990 roku.

Do końca marca 2012 roku działała jako Spółdzielnia. Z dniem 2 kwietnia 2012 roku Unia spółka z o.o. została przekształcona w spółkę handlową - UNIA Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze.

UNIA Spółka z o.o. jest następcą prawnym Spółdzielni „UNIA”, w związku z czym z dniem przekształcenia wchodzi we wszelkie prawa i obowiązki Spółdzielni.

UNIA Spółka z o.o. posiada oddziały w Koszalinie, Człuchowie, Kołobrzegu i Szczecinku. Zatrudniając około 250 osób znajduje się w gronie średnich przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim. Spółka pragnie być nadal postrzegana jako SOLIDNY PARTNER. Ten cel osiąga poprzez budowanie więzi z klientem opartej na partnerskiej współpracy, wysokiej jakości usługach, a także atrakcyjnych warunkach handlowych. Chce nie tylko sprzedawać, ale także POMAGAĆ.

Głównym atutem UNIA Spółki z o.o. w Koszalinie jest różnorodność wykonywanych usług, co pozwala na kompleksową obsługę w zakresie:
- usług ochrony osób i mienia
- usług czystościowo-porządkowych
- usług poligraficznych i reklamowych,
- usług krawieckich,
- usług szkoleniowych (kursów i szkoleń),
- usług strzeleckich (organizacji treningów i zawodów strzeleckich).

Przez wszystkie lata działania na polskim rynku, Firma UNIA dążyła do osiągnięcia przyjętych standardów jakości przy utrzymaniu konkurencyjnego poziomu kosztów.

Świadczymy usługi w sposób przyjazny, profesjonalny i według najlepszych umiejętności dobrze wyszkolonego personelu. Zlecenie firmie zewnętrznej wykonywania działań nie związanych z istotą prowadzonej działalności, może stać się dla usługobiorcy źródłem szeregu wymiernych korzyści, w tym finansowych.

Spółka posiada Certyfikat Jakości w zakresie Systemu Zarządzania Jakością Nr – 700/8/2017, zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2009 w następującym zakresie - projektowanie i świadczenie usług: ochrony osób i mienia, czystościowo- porządkowych, krawieckich, szkoleniowych, strzelectwa, sportu i rekreacji.

Uzyskanie certyfikatu jest efektem 20 – letniej pracy, utrzymywania wysokiego poziomu jakości usług i produkcji, podnoszenia kwalifikacji pracowników, a przede wszystkim skupieniu się na wymaganiach rynku i oczekiwaniach klientów.

Otrzymany certyfikat potwierdza, że Spółka świadczy usługi zgodnie ze światowymi standardami.

Certyfikat Certyfikat

Personalizacja
Współpraca

UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2017 Dariusz Czerwiński