Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia

Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Oddziały

 Ochrona
MONITORING

Bezpośrednia ochrona fizyczna polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (MONITORING), polega na przyjmowaniu przez Stację Monitorowania Alarmów, sygnałów drogą radiową i/lub telefoniczną oraz przekazywaniu odpowiednich informacji osobom i służbom wskazanym przez klienta. Sygnały emitowane przez urządzenie nadawcze zainstalowane u klienta powodują natychmiastową reakcję zmotoryzowanych załóg patrolowych w sytuacjach zagrożenia oraz umożliwiają wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości funkcjonowania systemu alarmowego, takich jak usterka lub sabotaż.

Ochrona

W zakresie tym oferujemy:

  • całkowite zabezpieczenie obiektu systemem alarmowym, z możliwością identyfikacji osób uzbrajających lub rozbrajających system;
  • konsultacje, projektowanie oraz bezpłatny kosztorys sytemu alarmowego,
  • atrakcyjny zryczałtowany - abonament miesięczny, w ramach którego monitorowane są sygnały włamania, napadu oraz zagrożenia pożarowego,
  • sprzedaż urządzeń alarmowych, także w systemie ratalnym,
  • stałą stawkę abonamentu przez 12 miesięcy od dnia podpisania kontraktu.

Ochrona

Unia spółka z o.o. jest właścicielem czterech systemów monitorowania sygnałów alarmowych produkcji izraelskiej marki VISONIC - RC 4000, w Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinku i Człuchowie. Systemy te pozwalają na stały dozór i przetwarzanie informacji przesyłanych drogą radiową, łączami telefonicznymi lub łączami telefonii komórkowej (GSM) z lokalnych elektronicznych systemów alarmowych. Ilość patroli interwencyjnych oraz ich lokalizacja pozwalają na podjęcie skutecznej interwencji w trybie natychmiastowym. Wszyscy pracownicy Grup Interwencyjnych posiadają licencje pracownika ochrony fizycznej, co upoważnia ich do używania środków przymusu bezpośredniego takich jak: kajdanki, pałki, paralizatory, ręczne miotacze gazu itp.

Personalizacja
Współpraca

UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2017 Dariusz Czerwiński