Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia

Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Oddziały

 Strzelnica
OFERTA DLA SZKÓŁ MUNDUROWYCH
Szanowni Państwo,
Unia spółka z o.o., Strzelnica kryta przedstawia ofertę na zorganizowanie treningu strzeleckiego dla młodzieży z klas o profilu wojskowym i policyjnym na Strzelnicy Krytej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 25 A.

Czas treningu:
 • 6 godz. lekcyjnych (ok. 5 godz. zegarowych)
 • w godz. 9.00 - 14.00
 • max. ilość uczestników szkolenia - 50 osób (młodzież)
Cel treningu:
 1. Aktualizacja wiedzy w zakresie budowy broni palnej,
 2. Uzupełnienie wiedzy w zakresie działania broni palnej,
 3. Doskonalenie umiejętności w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bronią,
 4. Trening strzelecki (przeszkolenie praktyczne):
Zagadnienia teoretyczne:
 • Zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu i posługiwaniu się bronią
 • Podział, ogólna budowa, zasada działania broni krótkiej
 • Zasady celnego strzelania
 • Omówienie typowych błędów popełnianych przez strzelającego
Trening praktyczny: Strzelnica
 • Postawy strzeleckie
 • Dobywanie i prawidłowe trzymanie broni
 • Zgrywanie przyrządów celowniczych
 • Ściąganie języka spustowego – trening „na sucho”
 • Strzelanie na celność i skupienie
 • Strzelanie z różnych postaw (dystans 10-25 metrów)
 • Zasady postępowania przy dysfunkcji broni


Sposób organizacji treningu:
 • Trening prowadzony jest w formie praktycznej, w grupach po max 15 osób,
 • Każdy uczestnik weźmie udział w zajęciach z określonej grupy tematycznej:
  • teoria budowy broni na sali wykładowej (instruktor strzelectwa);
  • trening strzelecki na osiach bojowych (instruktor) w tym strzelanie z:
   • pistoletu Glock - 10 szt. amunicji,
   • karabinka sportowego (kbks) - 5 szt. amunicji,
  • trening strzelecki na osi pneumatycznej (instruktor) w tym strzelanie z:
   • broni pneumatycznej (pistolet, karabin) - 20 szt. śrutu na osobę.
Zabezpieczenie kadrowe i materiałowe:
 • Dwaj instruktorzy strzelectwa sportowego i bojowego przeszkoleni z pomocy przedmedycznej.
 • Odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności broń i amunicję, tablice, folie do wyświetlania informacji.
Całkowity koszt treningu strzeleckiego doskonalącego:
60,00 zł od jednej osoby brutto.


Szczegółowych informacji udzielimy Państwu pod numerem telefonu:
Personalizacja
Współpraca

UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2017 Dariusz Czerwiński