Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia

Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Oddziały

 Strzelnica
OFERTA DLA AGENCJI OCHRONY
Strzelnica kryta Unii spółki z o.o. w Koszalinie jest przeznaczona do prowadzenia treningów doskonalących z zakresu programów wyszkolenia strzeleckiego obowiązujących w resortach MSWiA, MON, przepisów PZSS oraz strzelania praktycznego pracowników ochrony. Obiekt zapewnia również realizację w 100% zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji (indywidualne treningi oraz grupy zorganizowane).

Strzelnica Unia spółka z o.o. w Koszalinie, wychodząc naprzeciw wymogom obowiązkowych ćwiczeń strzeleckich dla pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, przedstawia Państwu ofertę na przeprowadzenie treningu strzeleckiego doskonalącego.
Poniższe ceny za treningi strzeleckie obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.
Cel treningu:
 • aktualizacja wiedzy w zakresie budowy broni,
 • uzupełnienie wiedzy w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bronią,
 • omówienie strzelania programowego,
 • trening strzelecki (przeszkolenie praktyczne):
  • Strzelenie nr 1 (przygotowawcze) - 32,50 zł/os. netto
  • Strzelenie nr 2 (szkolne) - 32,50 zł/os. netto
  • Strzelenie nr 3 (szkolne) - 45,50 zł/os. netto
  • Strzelenie nr 4 (dynamiczne) - 40,00 zł/os. netto
  • Strzelenie nr 5 (sytuacyjne) - 45,50 zł/os. netto
  • Strzelenie nr 6 (szkolne) - 37,25 zł/os. netto
  • Strzelenie nr 7 (szkolne) - 28,00 zł/os. netto
 • 300,00 zł netto za pierwszą godzinę - wynajęcie osi strzeleckiej,
 • 100,00 zł netto każda kolejna godzina wynajęcia osi strzeleckiej.
Szczegóły oferty szkoleniowej:
 • Odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności: broń (pistolety Glock, pistolet maszynowy PM-98 Glauberyt, rewolwery, strzelbę gładkolufową), amunicję, tablice oraz folie do wyświetlania informacji zabezpiecza organizator szkolenia,
 • Ceny strzelania (od 1 do 7) zawierają pełną obsługę jednego instruktora,
 • Minimalna grupa na przeprowadzenie treningu strzeleckiego - 8 osób,
 • Szkolenie kończy się wystawieniem imiennej listy wyników przeprowadzonej przez instruktora prowadzącego strzelania doskonalące.
Proponujemy również:
 • omówienie środków ochrony fizycznej osób i mienia, do których ma prawo licencjonowany pracownik ochrony w oparciu o Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia – koszt 100,00 zł/netto za szkolenie grupy,
 • wynajęcie sali do ćwiczeń technik interwencyjnych wraz z instruktorem:
  • Koszt wynajęcia sali: 50,00 zł/godzinę netto,
  • Koszt pracy instruktora: 50,00 zł/godzinę netto.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Marcinem Machockim - Kierownikiem Strzelnicy Krytej tel.: 94 347 36 50, kom. 607 456 481, email: strzelnica@unia.koszalin.pl.
Opis poszczególnych rodzajów strzelania:
Strzelanie Nr 1 - Przygotowawcze Broń – pistolet Glock
Cel: Tarcza TS-2
Odległość: 10 m
Liczba naboi: 6 szt.
Postawa: stojąca frontalna
Czas: dowolny
Strzelanie Nr 2 - Szkolne Broń: pistolet Glock
Cel: Tarcza TS-2
Odległość: 15 m
Liczba naboi: 6 szt.
Postawa: stojąca frontalna
Czas: 25 sekund
Strzelanie Nr 3 - szkolne Broń: pistolet Glock
Cel: figura TS-3
Odległość: 15 m
Liczba naboi: 12 szt.
Postawa: stojąca, a następnie klęcząca
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 4 - dynamiczne Broń: pistolet Glock
Cel: figura TS-9
Odległość: 15 m i 10 m
Dobieg: 25 m
Liczba naboi: 10 szt.
Postawa: na 15 m klęcząca, na 10 m stojąca
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 5 - sytuacyjne Broń: pistolet Glock
Cel: figura TS-3a
Odległość: 15 m i 10 m
Dobieg: 20 m
Liczba naboi: 12 szt.
Postawa: 15 stojąca, 10 m klęcząca
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 6 - szkolne Broń: pistolet maszynowy PM-98
Cel: figura TS-3
Odległość: 20 m
Liczba naboi: 9 szt. krótkimi seriami
Postawa: stojąca (pistolet maszynowy z wysuniętą kolbą – broń trzymana oburącz)
Czas: dowolny
Strzelanie Nr 7 - szkolne Broń: strzelba gładkolufowa
Cel: figura TS-3a
Odległość: 15 m
Liczba naboi: 4 szt. Kal. 12/76
Postawa: klęcząca
Czas: dowolny
Personalizacja
Współpraca

UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2017 Dariusz Czerwiński