Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia

Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Oddziały

 Szkolenia

Z PASJĄ inspirujemy do rozwoju!!

Centrum Doskonalenia Zawodowego UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie to profesjonalna placówka szkoleniowa specjalizująca się w kompleksowej organizacji szkoleń i kursów zawodowych. Centrum Doskonalenia Zawodowego prowadzi działalność szkoleniową od września 1997r.
Placówka szkoleniowa posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego:
- pod Nr 126 w Kuratorium Oświaty w Koszalinie
- pod Nr 28 w wydziale Edukacji Urzędu Miasta Koszalin
- pod Nr ewidencyjnym 2.32/00003/2004 w rejestrze instytucji szkoleniowych
- posiadamy akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenia

Ideą Centrum jest zapewnienie skutecznych, profesjonalnych i zorientowanych na potrzeby naszych Klientów rozwiązań szkoleniowych oraz coachingowych. Naszym celem jest Inspirowanie i Rozwijanie naszych klientów w oparciu o skuteczne, innowacyjne i praktyczne osiągnięcia naukowe na rynku.
Nasza oferta obejmuje szkolenia adresowane do każdego sektora przedsiębiorczości. Znajdują się w niej zarówno szkolenia dla klientów indywidualnych, klientów korporacyjnych, jak i instytucji państwowych.
Dążymy do budowania więzi z klientem opartej na partnerskiej współpracy, wysokiej jakości usługach przy atrakcyjnych cenach. Posiadamy Certyfikat Jakości w zakresie Systemu Zarządzania Jakością Nr - 700/7/2014, zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2009, co sprawia, że świadczone przez nas usługi są wykonywane z niezwykłą starannością. Naszym celem jest precyzyjna realizacja powierzonych nam szkoleń, czego efektem jest satysfakcja klienta.

METODOLOGIA

Centrum Doskonalenia Zawodowego UNIA Sp. z o.o. projektuje szkolenia w oparciu o zasady angażowania uczestników licencjonowaną metodą "The Stretch Experience". Stosujemy międzynarodowe, uznane i skuteczne metody zwiększające zainteresowanie i zaangażowanie uczestników, gwarantując szybsze i efektywniejsze nabycie umiejętności i wiedzy.
- Rozwój - 80% czasu szkolenia - warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa, symulacje dyskusje moderowane, autoprezentacje i odgrywanie ról, nagrywanie kamerą
- Inspiracja -20 % czasu szkolenia- teoria poparta praktycznymi przykładami z życia, ćwiczenia, studia przypadków, gry sytuacyjne, mikro-wykłady.
Uczymy poprzez doświadczanie- szkolenia projektujemy w oparciu o Cykl Kolba, najbardziej skuteczną i cenioną technikę nauki dorosłych wykorzystywaną w pracy warsztatowej i coachingu.
Cykl Kolba uwzględnia w procesie uczenia się cztery rodzaje aktywności poznawczej: doświadczenia, wyciąganie wniosków, zdobywanie wiedzy/teorii oraz pragmatykę poprzez praktyczne testowanie.

Szkolenia

Powyższa metodyka konstrukcji naszych szkoleń zapewnia ich wysoką efektywność, uczestnicy będą znacznie częściej wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz wypracowane sposoby działania w praktyce, ponieważ sami do nich doszli w trakcie ćwiczeń. Dostarczamy praktycznych i skutecznych umiejętności podczas intensywnego warsztatu. Budujemy długotrwałe relacje biznesowe, gdyż chcemy być partnerem biznesowym dla naszych klientów.

Szkolenia, których nie zapomnisz!!

Szkolenie realizujemy na terenie całego kraju w formule otwartej i zamkniętej.

BAZA DYDAKTYCZNA

Centrum Doskonalenia Zawodowego to profesjonalna jednostka szkoleniowa, która dysponuje trzema salami wykładowymi. Duża sala wykładowa mieszcząca jednorazowo 45 osób wyposażona jest w sprzęt audiowizualny oraz nagłaśniający. Pomieszczenia dydaktyczne, w tym wejście do budynku są dostosowane do szkolenia osób niepełnosprawnych oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zapewnić słuchaczom zaplecze socjalne (bazę noclegową oraz wyżywienie).
Szkolenia Szkolenia Szkolenia

Ponadto posiadamy Strzelnicę krytą która została zaprojektowana i wykonana zgodnie ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Obiekt udostępniany jest nam do celów szkoleniowych, kursanci mają do dyspozycji osie strzeleckie, salę wykładową. Nad bezpieczeństwem i właściwym przebiegiem szkolenia czuwa wykwalifikowana kadra instruktorska strzelectwa sportowego i bojowego.

NASZ ZESPÓŁ

Centrum Doskonalenia Zawodowego tworzą doświadczeni i certyfikowani trenerzy z długoletnim doświadczeniem zawodowym posiadający, także niezbędne uprawnienia do przygotowania uczestników do egzaminów państwowych. To praktycy, gdyż stawiamy na realne, wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm naszej kadry. Kładziemy też nacisk na ciągłe doskonalenie kompetencji trenerów, aby dostarczać skuteczne, innowacyjne i praktyczne rozwiązania. Pragniemy dzielić się z Państwem ich doświadczeniem i umiejętnościami.

Realizujemy szkolenia na terenie całej Polski.

Informacje, oferty, kalkulacje:
Centrum Doskonalenia Zawodowego
ul. Lechicka 23, Koszalin
tel. 94 342 40 35 w. 329 lub kom. 665 370 250 lub 605 821 868, e-mail cdz@unia.koszalin.pl

Personalizacja
Współpraca

UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2017 Dariusz Czerwiński