Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia

Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Oddziały

 Szkolenia

AKREDYTACJA
Centrum Doskonalenia Zawodowego informuje, że decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy AKREDYTACJĘ dla kształcenia w zakresie i formach pozaszkolnych takich jak:

1. Kwalifikowany Pracownik ochrony fizycznej,
2. Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
3. Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp,
4. Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrz-zakładowym,
5. Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym - seminarium,
6. Wyszkolenie strzeleckie - szkolenie.

Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka zapewnia wysoki poziom usług edukacyjnych oraz spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.
Personalizacja
Współpraca

UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2017 Dariusz Czerwiński