Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Druk cyfrowy     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia
Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Druk cyfrowy
Oddziały

 Szkolenia
AKREDYTACJA
Centrum Doskonalenia Zawodowego informuje, że decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy AKREDYTACJĘ dla kształcenia w zakresie i formach pozaszkolnych takich jak:

1. Kurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia,
2. Kurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
3. Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
4. Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp,
5. Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrz-zakładowym,
6. Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym - seminarium,
7. Wyszkolenie strzeleckie - szkolenie.

Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka zapewnia wysoki poziom usług edukacyjnych oraz spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.
Personalizacja
Współpraca
Panel
UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2015 Dariusz Czerwiński