75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

OBECNIE POSZUKUJEMY:

 

Stanowisko: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – Grupa Interwencyjna

Miejsce pracy: Kołobrzeg

Główne obowiązki:
• ochrona fizyczna obiektu
• podejmowanie działań interwencyjnych
• prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t
• praca zmianowa, również w porze nocnej oraz niedziele i święta

Wymagania:
• niekaralność,
• zaświadczenie z KW Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
• legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni,
• orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
• prawo jazdy kat. B

Kontakt: Kierownik ds. Ochrony Oddział Kołobrzeg, tel.: 691 027 656,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ………………… przez UNIA Spółka z o.o.w Koszalinie zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L. Nr 119 , str.1).

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UNIA Spółka z o.o. w Koszalinie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UNIA Spółka z o.o. w Koszalinie przez okres najbliższych 6 miesięcy.


INFORMACJE DOTYCZĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI W UNIA SP. Z O.O. W KOSZALINIE

Administrator, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych – przetwarzanych w procesie rekrutacji - jest UNIA sp. z o. o w Koszalinie, KRS: 0000416807, adres: 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23, tel.: (+48) 94 342 40 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (dalej: „UNIA”):
  2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w UNIA sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”): adres: IOD - Malwina Nowik, 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
UNIA będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą przekazywane osobą trzecim.  

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1]Art. 22ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
[2]Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO);
[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[5]Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.