75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

OBECNIE POSZUKUJEMY:

SPECJALISTA DS. ROZWOJU USŁUG

Główne obowiązki:

 • aktywne pozyskiwanie klientów w zakresie usług świadczonych przez Spółkę, tj.:
  • ochrona osób i mienia
  • usługi czystościowo-porządkowe
  • zabezpieczenie techniczne
  • strzelectwo
  • szkolenia
 • rozwój oraz utrzymywanie profesjonalnych relacji z aktualnymi klientami oraz potencjalnymi klientami
 • realizacja założonych planów sprzedażowych działów Firmy
 • badanie potrzeb klientów oraz doradztwo w zakresie oferowanych produktów, indywidualne podejście
  do wymagań klientów
 • analiza i monitorowanie działań konkurencji
 • budowa pozytywnego wizerunku firmy, dbałość o najwyższe standardy jakości obsługi klienta
 • inicjowanie rozwiązań mających na celu rozwój sprzedaży usług

 Wymagania:

 • doświadczenie w sprzedaży usług lub w obsłudze klienta
 • znajomość branży, m.in. ochrony osób i mienia, zabezpieczenia technicznego, usług czystościowo-porządkowych
 • wykształcenie minimum średnie
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • samodzielność i kreatywność w działaniu
 • dyspozycyjność
 • niekaralność
 • prawo jazdy kat. B
 • łatwość w prowadzeniu prezentacji lub szkoleń
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office w szczególności WORD, EXCEL)

 Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
 • samochód służbowy
 • możliwość korzystania z własnej bazy treningowo-rekreacyjnej (kryta strzelnica, sala ćwiczeń)
 • możliwość ubezpieczenia grupowego

   Ze względu na posiadany przez Spółkę status Zakładu Pracy Chronionej, oferujemy również:

 • szansę rozwoju zawodowego osobom z orzeczoną niepełnosprawnością
 • możliwość korzystania z uprawnień wynikających z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Kontakt: tel. 607 819 800, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UNIA Spółka z o.o. w Koszalinie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UNIA Spółka z o.o. w Koszalinie przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych – przetwarzanych w procesie rekrutacji - jest UNIA sp. z o.o, KRS: 0000416807, adres: 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23, tel.: (+48) 94 342 40 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (dalej: „UNIA”):
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także pod w/w adresem.
 3. Może Pani/Pan kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Pani/Pana praw.
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. UNIA będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UNIA zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 2. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
 3. Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
  aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

[1]  Art. 22ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO.