75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

CENNIK USŁUG STRZELECKICH DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Rodzaj strzelania

Broń strzelnicy

Broń własna

Cena za 1 strzał brutto

(minimalna ilość strzałów)

Cena za tarcze brutto

Cena za 1 strzał brutto

(minimalna ilość strzałów)

Cena za tarcze brutto

Kaliber 5,6mm

3,40 (30)

TS2 – 3,00

TS9 – 3,00

TS10 – 3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

TS3 - 5,50

 2,60 (30)

TS2 – 3,00

TS9 – 3,00

TS10 – 3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

TS3 - 5,50

Kaliber 9mm

4,70 (20)

 3,40 (20)

Kaliber 7,62mm

4,70 (10)

 3,40 (10)

Kaliber 0,357 Magnum

6,80 (6)

5,00 (6)

Kaliber 0,38 Specjal

5,60 (12)

5,20 (12)

Kaliber 11,43 mm .45 ACP

6,00 (14)

  5,40 (14)

Strzelba 12/76

7,70 (5)

6,60 (5)

Pneumatyk (4,5 mm)

1,90 (30)

PPN – 2,00

KPN – 2,00

1,40 (30)

PPN – 2,00

KPN – 2,00

 

Wynajem obiektu oraz opieka instruktora

Rodzaj usługi

Cena za 30 min

brutto

UWAGI

Strzelanie statyczne (1 stanowisko oś bojowa 25 m)

45,00

Własna amunicja

Strzelanie dynamiczne (4 stanowiska oś bojowa 25m)

130,00

Strzelanie indywidualne z instruktorem

Własna amunicja

Strzelanie sytuacyjne i dynamiczne z wykorzystaniem sylwetek, obrotników i podnośników (4 stanowiska oś bojowa 25m)

165,00

Strzelanie indywidualne z instruktorem

Własna amunicja

Strzelanie statyczne (1 stanowisko do strzelby głodko-lufowej)

55,00

Własna amunicja

Strzelanie statyczne (1 stanowisko oś pneumatyczna 10m)

22,00

Własna amunicja

Wynajęcie osi strzeleckiej (4 stanowiska oś bojowa 25m)

130,00

 

Wynajęcie strzelnicy (3 osie strzeleckie oraz sala wykładowa)

275,00

Do 45 osób

Wynajęcie Sali do ćwiczeń technik interwencyjnych

55,00/godzinę

Do 15 osób

Wynajem osi pneumatycznej (3 stanowiska oś 10m)

55,00

 

Wynajęcie instruktora do treningu indywidualnego

55,00

 

 

Wypożyczenie broni

Rodzaj broni (własna amunicja)

Cena za 30 min brutto

Broń długa (karabiny, strzelby)

45,00

Broń krótka (pistolety, rewolwery)

35,00

Broń pneumatyczna

25,00

 

Cennik obowiązuje od dnia 04.05.2022 r.