75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

 

Centrum Doskonalenia Zawodowego UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie to profesjonalna placówka szkoleniowa specjalizująca się w kompleksowej organizacji szkoleń i kursów zawodowych. Centrum Doskonalenia Zawodowego prowadzi działalność szkoleniową od września 1997r.
Ideą Centrum jest zapewnienie skutecznych, profesjonalnych i zorientowanych na potrzeby naszych Klientów rozwiązań szkoleniowych oraz coachingowych.

Naszym celem jest Inspirowanie i rozwijanie klientów w oparciu o skuteczne, innowacyjne i praktyczne osiągnięcia naukowe na rynku.
Nasza oferta obejmuje szkolenia dla klientów indywidualnych, korporacyjnych, instytucji samorządowych i państwowych.
Dążymy do budowania więzi z klientem opartej na partnerskiej współpracy, wysokiej jakości usługach przy atrakcyjnych cenach. Szkolenie realizujemy na terenie całego kraju w formule otwartej i zamkniętej.

Jakość
Usługi szkoleniowe realizujemy zgodnie z procedurą Systemu Zarządzania Jakością
Posiadamy Certyfikat Jakości w zakresie Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.                                                                      

Placówka szkoleniowa jest wpisana do:

  • Ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Miasto Koszalin, pod Nr 248,
  • Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP, pod Nr ewidencyjnym 2.32/00003/2004,
  • Bazy Usług Rozwojowych

Baza dydaktyczna, kadra:
Centrum Doskonalenia Zawodowego to profesjonalna jednostka szkoleniowa, która dysponuje trzema wyposażonymi salami wykładowymi. Pomieszczenia dydaktyczne, w tym wejście do budynku są dostosowane do szkolenia osób niepełnosprawnych oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ponadto posiadamy Strzelnicę krytą która została zaprojektowana i wykonana zgodnie ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Obiekt udostępniany jest nam do celów szkoleniowych, a kursanci mają do dyspozycji osie strzeleckie, salę wykładową.

Centrum Doskonalenia Zawodowego tworzą doświadczeni i certyfikowani trenerzy z długoletnim doświadczeniem zawodowym posiadający, także niezbędne uprawnienia do przygotowania uczestników do egzaminów państwowych.