Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia

Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Oddziały

Unia

 Ochrona
OCHRONA OSÓB I MIENIA JAKO ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE
Strzelnica

Świadcząc usługi ochrony mienia dla różnych Klientów, reprezentujących szerokie spektrum branż, Unia spółka z o.o. jest w stanie zaoferować Państwu kompleksowe rozwiązania, uwzględniające specyfikę prowadzonej przez Państwa działalności oraz gwarantujące optymalne zabezpieczenie obiektów. Stale poszerzamy ofertę usług, by sprostać wszystkim wymaganiom Naszych Klientów.


W ramach usług ochrony mienia proponujemy:

 • wykonanie i doprowadzenie do zatwierdzenia przez KWP "Planu Ochrony" obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie;
 • profesjonalną, fizyczną ochronę mienia, stałą i doraźną;
 • monitorowanie obiektów z udziałem grup interwencyjnych, polegające na odbiorze sygnałów alarmowych o:
  • włamaniu,
  • napadzie,
  • zagrożeniu pożarowym,
 • konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
 • ochronę imprez masowych;
 • systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy;
 • systemy telewizji użytkowej.

W odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku ochrony, za główne cele naszej działalności stawiamy sobie:

 • zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa naszym Klientom,
 • stałe podnoszenie profesjonalizmu świadczonych usług,
 • podwyższanie sprawności zarządzania,
 • poszerzanie gamy oferowanych usług
 • specjalizację w poszczególnych segmentach, oferując produkt lepszej jakości.

Świadcząc usługę ochrony mienia szczególną wagę przywiązujemy do:

 • minimalizacji zdarzeń mających niekorzystny wpływ na stan chronionego mienia;
 • odpowiedniego przeszkolenia pracowników ochrony;
 • odpowiedniego wyposażenia i wyglądu pracowników ochrony;
 • bezpieczeństwa informacji niejawnych;
 • optymalnej organizacji pracy

Spółdzielnia "UNIA" oferuje usługę ochrony następujących typów obiektów:

 • obiekty przemysłowe;
 • budynki biurowe;
 • banki;
 • salony jubilerskie;
 • supermarkety i centra handlowe;
 • osiedla mieszkaniowe, osiedla domków jednorodzinnych;
 • niewielkie obiekty handlowe, usługowe i produkcyjne.

Pełnomocnicy zarządu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób imienia:

mgr Bogdan Cieślak - licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia Nr 0009661
inż. Stefan Słomski - licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia Nr 0009663

 • Koncesja Nr L-0596/00 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydana 26 kwietnia 2000 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Członek Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia, Nr ewidencyjny 429.
 • Członek Porozumienia Branżowego Związku Pracodawców.
 • Właściciel czterech systemów monitorowania sygnałów alarmowych marki VISONIC RC 4000, w Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinku i Człuchowie. Systemy te pozwalają na stały dozór i przetwarzanie informacji przesyłanych drogą radiową, łączami telefonicznymi lub łączami telefonii komórkowej z lokalnych elektronicznych systemów alarmowych.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ubezpieczenie grupowe OC pracowników ochrony

KORZYŚCI FINANSOWE

Zlecenie profesjonalnej firmie wykonywanie działań nie związanych z podstawową działalnością, może stać się dla zleceniobiorcy źródłem szeregu korzyści finansowych. Oferujemy Państwu możliwość bezkonfliktowego przekazania Unii spółka z o.o. pracowników Państwa firmy, dotychczas wykonujących zadania związane z ochroną mienia.

Personalizacja
Współpraca
Panel

UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2017 Dariusz Czerwiński